Tiden går fort när man har roligt!

2018 har passerat och jag tycker vi kan se tillbaka på ett år som vi till allra största delen kan vara mycket nöjda med. Sedan vi började vår kulturresa för något år sedan har vi genomfört mycket av våra intentioner, men en hel del arbete återstår förstås ännu. Förutsättningarna ändras snabbt, så det gäller att vi tillsammans tolkar omvärldens behov så bra vi kan. Då kan vi åstadkomma mer och alla kan bidra till utvecklingen.

Tillsammans är vi möjliggörare!

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag – vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Arbete och välfärd

Ekonomiskt bistånd
Integration
Arbetsmarknad
Flyktingmottagning
Stödboende

Individ- och familjeomsorg

Utredning
Råd, stöd och behandling
Socialpsykiatri

Hälso- och sjukvård

Korttidsboende
Rehabilitering
Hjälpmedel
Trygg hemgång

Äldre

Vårdboenden
Trygghetsboenden
Mötesplatser
Hemtjänst och boendestöd

Funktions- nedsättning

Daglig verksamhet
Gruppbostäder
Planeringsenheten

Entreprenader

Vifolkagårdens vårdboende (Aleris Omsorg AB)
Slomarps vårdboende (Norlandia Care AB)
Personlig assistans (Marcus Assistans AB)

Året i korthet

Nya kliv framåt under 2018

Förra Nästa

Genom satsningar på ny teknik, digitalisering och kompetensutveckling möter vi morgondagens komplexa utmaningar och ökade behov av välfärdstjänster

Camilla Eriksson
Chef ekonomi- och systemstöd

580,5

Budgetram (mnkr)

586,4

Förvaltningens resultat (mnkr)

1

Avvikelse (%)

Nästa