Att jobba smartare, inte snabbare

Som chef ser hon som sin främsta uppgift att göra det möjligt för andra att göra ett bra jobb. Möt Kristina Granlund, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg (IFO).

0

antal anställda

0

medelålder

0

kvinnor (i %)

0

män (i %)

Samverkan och att hjälpas åt är A och O för en trivsam arbetsplats. Hur märker du av det i din roll?

Som fysioterapeuter har vi olika ansvarsområden inom hemsjukvården. Vi har en stark teamkänsla inom vår yrkesgrupp där alla hjälps åt och arbetar över gränserna. Jag tycker det finns en god och trevlig stämning på hela arbetsplatsen mellan samtliga yrkesgrupper och alla tar hjälp av varandra när det finns behov och möjligheter.

Vad är det bästa med att jobba i Mjölby kommun?

Det som är härligt med just Mjölby kommun är att arbetsmiljön är öppen och jag känner mig uppskattad av alla mina medarbetare. Sedan är stämningen mycket god inom Mjölby kommuns hemsjukvård vilket gör allt så mycket bättre!

Mike Lindqvist, leg. fysioteraput hälso- och sjukvårdsenheten

Hur upplever du att det satsas på ditt område i Mjölby kommun?

Här på Boken satsas det både på nyrekryteringar och medarbetarnas möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad. Alla erbjuds också utbildningar och föreläsningar inom olika kompetensområden. Dessutom har vi tillsammans arbetat om våra helgscheman så de passar både oss medarbetare och våra kunder bättre.

Vad är det bästa med att jobba i Mjölby?

Mjölby kommun är så liten att man kan ha koll på vad som händer både i vår egen förvaltning och andra. Det finns också ett flexibelt synsätt som jag gillar. Men det bästa med att jobba just här på Boken är mina varierade arbetsuppgifter tillsammans med alla härliga medarbetare och bra chefer jag har omkring mig.

Ann Nyman, administratör Bokens vårdboende

Samverkan och att hjälpas åt är A och O för en trivsam arbetsplats. Hur märker du av det i din roll?

På vår enhet samverkar vi med många kontakter, både internt och externt. Det innebär att vi måste vara tydliga i våra olika roller och kunna stödja varandra inom flera olika kompetensområden. En förutsättning för att hålla kundfokus.

Vad är det bästa med att jobba i Mjölby?

Det bästa med att jobba i Mjölby kommun är mötet med människor och att jag dagligen får möjlighet att lära mig nya saker.

Åsa Nagy, arbetsmarknadskoordinator arbete och välfärd

Hur upplever du att det satsas på ditt område i Mjölby kommun?

Jag upplever att det satsas på flera plan och vi har de senaste åren gjort en stor omorganisation för att kunna arbeta ännu mer effektivt och vara mer tillgängliga för medborgarna i Mjölby kommun. Vi håller även nu på att implementera ett nytt arbetssätt – IBIC, Individens behov i centrum.

Vad är det bästa med att arbeta i Mjöby?

Det är en lagom stor kommun, arbetet blir greppbart. Man har en närhet till andra verksamheter och på så sätt blir arbetet både lättare och roligare.

Natalin Altun, biståndshandläggare utredningsenheten

Ser du dig själv som en möjliggörare? På vilket sätt?

Jag gillar att tänka nytt och hitta andra lösningar än det vanliga, att tänka utanför boxen. Jag tycker dessutom jag är bra på att se helhetsbilden i olika beslut och att förstå vad det innebär utifrån medarbetar- och arbetsgivarperspektiv.

När känner du dig riktigt stolt i ditt arbete?

När jag ser den genuina glädjen hos en kund för till exempel en promenad som man har svårt att klara själv, men som är så självklar för de flesta människor, blir jag extra stolt över mitt yrke.

Emil Landh, stödassistent gruppboende

Ser du dig själv som en möjliggörare? På vilket sätt?

Genom vårt arbete kan vi skapa förutsättningar för ett bättre liv och våra insatser för personer med psykisk ohälsa gör skillnad. På så sätt är jag en möjliggörare.

När känner du dig som mest stolt över ditt arbete?

När personerna vi jobbar med uttrycker att livet känns så mycket bättre sedan vi kom in och stöttade.

Lena Ragnar, boendestödjare socialpsykiatrin

Nästa