Glädjen i att vara möjliggörare!

Vilken kraft det finns i att samspela! Att utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Och att våga tänka högt och fritt tillsammans med engagerade kollegor.

Utifrån alla kloka ord och spännande formuleringar som vuxit kram kring ledarskap, medarbetarskap, dialog och kommunikation, har vi nu skapat ett gemensamt synsätt. Med vår gemensamma grund kan vi tryggt fortsätta vår utveckling i våra olika uppdrag. Vårt arbete för kvalitet, lärande och innovation innebär att vi kan leva upp till vårt löfte – vi är möjliggörare!

Våra fyra strategiska områden

1

Ledarskap

Vi är en stor verksamhet med mellan 800-1000 medarbetare, vilket innebär att ledarskapet är oerhört viktigt. Det måste vara samstämt om vi ska kunna förändra synsättet.

2

Medarbetarskap

Varje medarbetare fyller en viktig funktion, men det gäller att förstå sin egen roll. Vem är jag i organisationen? Vilket är mitt bidrag till helheten?

3

Kommunikation

Kommunikation efterfrågas ständigt och är tydligt kopplat till ledarskapet. Det krävs kommunikation i alla led för att det ska fungera.

4

Dialog

Genom samtal etableras en värdefull kontakt mellan oss alla. Vi måste skapa former för att föra dialog med alla medarbetare.

Nästa