Ett uppdrag genom livet

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag – vi finns till för människor. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft och genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning, för alla som behöver det. Hemtjänstuppdraget har förändrats mycket under senare år, med mer avancerad och komplex omvårdnad av kunder i alla åldrar. Men oavsett förändringen är vår målbild alltid densamma; att skapa bra välfärdstjänster för alla. Med stort och kunnigt engagemang, liksom modiga satsningar på innovativ teknik, skapar vi möjligheter som gör skillnad.

0

Personer med personlig assistans

0

Personer med hemtjänst

Nästa