Det är upplevelsen av kvalitet som räknas

Vi har ett omfattande synsätt på kvalitet som finns med i allt vi gör. Hur vi leder vårt arbete är i sig en kvalitetssäkring, en struktur som styr vad vi ska göra, hur vi ska utföra det vi beslutat och hur vi följer upp våra insatser på bästa sätt.

Utgångspunkten för bra kvalitet är medborgarnas egna upplevelser. Det är den upplevda kvaliteten som ska analyseras och leda till ständiga förbättringar för både medarbetare och medborgare. Här finns kraften och potentialen.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa ett kvalitativt arbetssätt och vårt kvalitetsarbete består av många delar. Läs mer om två av dem, Lex Sarah och IBIC.

0

Lex Sarah har utretts

0

Avvikelser omvårdnad

0

Inkomna synpunkter till förvaltningen

Vårdboende

Undersökningen “vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” skickas på uppdrag av Socialstyrelsen ut varje år till samtliga äldre i vårdboende och med hemtjänst. Svaren ger en god bild av hur de äldre upplever den service de får.

Hemtjänst

Hemtjänsten ligger i flera avseenden på en god och stabil nivå. Utvecklingen har generellt varit stadigt positiv de senaste. Utifrån årets resultat syns inga tydliga trender – varken i positiv eller negativ riktning.

Nästa