Hjälp och stöd när det behövs som mest

Som socialsekreterare tvekar man inte inför att möta människor i svåra situationer. Ett jobb som många gånger är tufft, men samtidigt mycket givande.

0

Hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd

0

Personer i kontakt med Mini Maria

0

Personer i kontakt med familjeteamet

Nästa